Herbstfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Nur Biergarten

Herbstfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Herbstfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

BBQ-Grill Meisterschaften

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Nur Biergarten

BBQ-Grill Meisterschaften

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Sommerfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Nur Biergarten

Sommerfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Sommerfest auf dem Kalkhof

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Historisches Handwerkerfest

Kalkhof 5 - Handwerkerscheune Wanfried Kalkhof 5, Wanfried, Hessen, Deutschland

Nur Biergarten